Audun Jøsang

Universitetet i Oslo

Audun Jøsang er professor i cybersikkerhet ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han mener at informasjonssikkerhet må være en obligatorisk del av alle IT-utdanningsprogrammer i Norge.