Eirin Evjen

Effektiv altruisme. Leder ekspertgruppen Demokrati og digital manipulasjon i NORDE

Eirin er medlem av faggruppen NORDE Norsk råd for digital etikk