Eivind Grimsø Moe

Advokat og partner, Hjort

Eivind Grimsø Moe arbeider med forretningsjuss, med særlig fokus på kommersielle kontrakter.

Han rådgir både offentlige og private virksomheter innenfor en rekke bransjer kontrakter og regulatoriske spørsmål og avtaler knyttet til digitalisering og bruk av ny teknologi, personvern, informasjonssikkerhet, lisensiering av immaterielle rettigheter mv. Hans arbeid er ofte relatert til bransjene teknologi, energi og alminnelig industri og handel.

Innenfor teknologisektoren bistår han både kunder og leverandører med ulike avtaler og regulatoriske spørsmål knyttet til teknologi. Dette inkluderer blant annet leveranseavtaler innenfor IT, outsourcing, bruk av skytjenester, kontraktsregulering av immaterielle rettigheter, ulike samarbeidsavtaler, tjenestevilkår, distribusjons- eller agentavtaler mv.

Innenfor energisektoren arbeider han særlig leveransekontrakter og spørsmål i grensesnittet mellom energi og teknologi, energimarkedsrett og bærekraft.

Han har særlig bred erfaring med komplekse leveransekontrakter, og bistår i alle faser av prosjektgjennomføringen fra utforming og fremforhandling av kontrakt, til gjennomføring og sluttoppgjør. Han har god kjennskap til de fleste standardkontrakter som er vanlige å benytte i Norge, og bistår ofte også med internasjonale kontrakter eller prosjekter med grenseoverskridende elementer.

Han har bred erfaring med tvisteløsning, både for domstoler og voldgift. Han rådgir også regelmessig i ulike selskaps- og innmatstransaksjoner (M&A).