Erik Bollestad

Erik Bollestad

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Erik Bollestad er IKT-direktør i DSS. Han har tidligere praktisert som advokat innen IKT-feltet og i tillegg også ledet Kontraktsavdelingen i FLO/IKT.

Erik Bollestad er medlem av faggruppen IT-kontrakter