Frode Preber Ettesvoll, CEO, Compose Software AS og Kristin Lunde Sørdal, Produktansvarlig Kommuneforlaget AS