Hanne Sørheim-Rensvik

Program Manager at Delprogram sysselsetting, Groruddalssatsningen