Ishita Barua

Lege ved Oslo universitetssykehus.

Ishita Barua er utdannet lege ved Universitet i Oslo, og jobber som stipendiat ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Hun forsker på bruk av kunstig intelligens innenfor endoskopi og har lang erfaring som indremedisinsk sykehuslege.