Kjell Tore Guttormsen

Kjell Tore Guttormsen

Kjell Tore Guttormsen har lang fartstid i IT-bransjen og har innehatt mange ulike roller. Han er primært opptatt av de humane aspektene ved endringer og transformasjoner.

Kjell Tore arbeider som teamleder i NAV IT.