Kristian A. Mayer

Styreleder
Senior prosjektleder, Bouvet Norge AS

Kristian er medlem av faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring)