Nina Chung Mathiesen

Ansvarlig for: Digital Identity Nordics

Nina C. er medlem av faggruppen NORDE Norsk råd for digital etikk