Sigbjørn Isene og Jane Leon Heimdal, Telenor Bedrift

Sigbjørn Isene og Jane Leon Heimdal, Telenor Bedrift