Sara Hoff Bjørkli

Senior Consultant, Sopra Steria

Sara Hoff er leder av faggruppen Bærekraft