Torgeir Sesseng

Faggruppens styreleder. Har siden 2002 jobbet med Business Intelligence, datamodellering, prosessforbedringer mm.