Region Vest søker ildsjeler og nye styremedlemmer

Den norske dataforening (DND) er til for, og skapes av, mennesker som brenner for IT. Vi ønsker at teknologien skal gi oss et samfunn som er godt for mennesker å være en del av. Og vi vil bidra der vi kan til å gjøre Norge til et verdensledende land på IT-kompetanse.

(Are you an English-speaking technologist located in Rogaland, Hordaland or Sogn og Fjordane? We want to hear from you – see contact information below)

Den norske dataforening (DND) er til for, og skapes av, mennesker som brenner for IT. Vi ønsker at teknologien skal gi oss et samfunn som er godt for mennesker å være en del av. Og vi vil bidra der vi kan til å gjøre Norge til et verdensledende land på IT-kompetanse.

Vårt nasjonale og lokale arbeid skjer i stor grad gjennom de mange faggrupper, styringsgrupper og rådgivende organer som ildsjelene i foreningen deltar i, og gjennom tilstedeværelse i seminarer og arrangementer i vårt langstrakte land. DND Vest sitt mål er å støtte de lokale faggruppene satt sammen av personer som ønsker å formidle og forsterke initiativ, idéer og læring innen teknologi.

Vi tror at akkurat DU kan bidra og/eller få påfyll ved å engasjere deg lokalt! 

Vi er på jakt etter deg som:
– Kan tenke deg å bistå faggrupper med koordinering av aktivitet
– Har gode idéer, arbeidslyst og ønsker å skape noe sammen med andre
– Ser potensiale i å etablere nettverk

Aktivt engasjement i Dataforeningen innebærer frivillig innsats. Det er derfor viktig å ha både lyst og interesse for å påta seg styreverv. Styreverv lokalt (Rogaland, Hordaland eller Nordvest) innebærer som oftest styremøter annenhver måned. Arbeidsmengden er varierende, men overstiger normalt ikke mer enn et par timer i måneden utover styremøtene.

Dersom du i stedet/i tillegg vil være mer direkte engasjert innen et fagområde/faggruppe:
– Vil være med å lage faglig inspirerende arrangementer
– Ønsker å være et talerør for en faggruppe
– Har gode idéer, arbeidslyst og ønsker å skape noe sammen med andre
… så kan du bli (styre)medlem i en av våre eksisterende faggrupper – eller etablere en ny!

Du kan lese mer om DND Vest og faggruppene her: https://www.dataforeningen.no/den-norske-dataforening/dnd-vest/

Hva får man igjen for å være med i Dataforeningen:
– Bli kjent med kompetente fagpersoner fra ulike virksomheter som har en særlig interesse for teknologi/utnyttelse av denne
– Sosialt og engasjerende arbeid
– Ha fagansvar for kurs og seminarer
– Få økt fag- og bransjekunnskap gjennom seminarer og nettverking

Er dette noe for deg, så send en kort beskrivelse av deg selv og dine erfaringer innen fagfeltet. Begrunn hva du ønsker å bidra med og send søknaden (gjerne også CV) til elisabeth.kras@dataforeningen.no innen 20. desember 2019. Vi hører også fra deg om du eller ditt firma er interessert i å arrangere enkeltarrangementer utenom styreforpliktelsen. Kvinner er spesielt oppfordret til å søke.

Les mer på https://www.dataforeningen.no/engasjer-deg/– og vi hører fra deg hvis vil bidra til å forme den digitale fremtiden!

Hilsen

DND Region Vest