Sikkerhetsfestivalen 2023

Cyberangrep og kriser har satt hendelseshåndtering på dagsorden og inngår som kritiske deler av en virksomhets operasjonelle evner.

Dataforeningen stiller under Sikkerhetsfestivalen i år med ett spor som inneholder 12 foredrag – spekket med innhold om temaet hendelseshåndtering.

– Vi har satt sammen et spennende spor, som strekker seg over både tirsdag og onsdag. Målet er å fremme hvordan man best mulig skal håndtere hendelser proaktivt og reaktiv. Dette for å sikre minst mulig konsekvenser når krisen først inntreffer, sier Håkon Haugsten Hansen, Manager for Risk Advisory i Deloitte AS og medlem i faggruppen Informasjonssikkerhet i Dataforeningen.

Økt fokus på krise- og hendelseshåndtering

Fra venstre: Renate Thoreid, Senior Information Security Advisor i Watchcom Security Group AS og Håkon Haugsten Hansen under Sikkerhetsfestivalen 2022

I de siste årene har vi sett stadig nye medieoppslag om massive cyberangrep og opplevd globale kriser som COVID og krigen i Ukraina. Dermed har det å planlegge for hendelser fått økt fokus, samtidig som det å håndtere både akutt fase samt håndtere de langsiktige konsekvensene, blitt kritiske deler av en virksomhets operasjonelle evner.

– Årets foredrag favner brede perspektiv, som på hver sin måte håndterer hendelser i en digital verden, sier Haugsten Hansen.

Spennende og aktuelle foredrag

Foredragsrekken starter med de morgenblide foredragsholderne Andreas og Liv fra Secure Practice, som skal snakke om hvordan man øve på hendelser på en effektiv måte. Frode Skaarnes, fra LØRN følger opp med hvordan man kan redusere risikoen for at man får en slik en «på laget». Thomas Wiik vil deretter snakke om en proaktiv tilnærming til hendelseshåndtering, etterfulgt av den motorsykkelglade Gøran Tømte, som vil ta oss igjennom sin analyse av fellesnevnere i norske sikkerhetshendelser. Dette er en prefekt avslutning før lunsj, der det blir muligheter for å diskutere Gøran sin analyse med bransjekollegaer.

Skape sikkerhetskultur

Etter lunsj på tirsdag fortsetter vår kavalkade av foredrag, som starter med to sprudlende rådgivere fra Deloitte – Anna og Synne. De vi snakke om hvordan skape en sikkerhetskultur hvor man evner å håndtere uventede hendelser og unngå feil eller ulykke i organisasjoner som har minimal toleranse for nedetid. Dette vil bli fulgt opp av en velkjent konkurrent i bransjen – KPMG, hvor Andreas Orset og Hans Oscar Morstad vil diskutere de ulike behovene for neste generasjons sikkerhetssenter.

«Årets foredrag favner brede perspektiv, som på hver sin måte håndterer hendelser i en digital verden»

Håkon Haugsten Hansen

Teste motstandsdyktighet

Dette er en spennende overgang til neste foredrag fra Norges Bank og Andreas Havsberg, hvor han vil presentere den nylige etableringen av Norges Bank og Finanstilsynet sin satsing, og bruke av TIBER for testing av motstandsdyktigheten av cybertrusler. Dagen rundes av med et annet perspektiv på TIBER og hvordan dette kan brukes for andre virksomheter enn de i finanssektoren. Dette foredraget vil bli holdt av Fredrik Bugge Lyche fra Watchcom.

Hvordan stoppe en hendelse

Onsdagen blir ikke noe dårligere. Her starter dagen med et foredrag om hendelseshåndtering i helsesektoren, hvor Jørgen Bøhnsdalen fra Norsk Helsenett skal dele sine erfaringer. Videre fortsetter Bjørn Henninen fra Aztek om hva som skal til fra å stoppe en hendelse. Dette blir etterfulgt av unggutten og hackeren Daniel Christensen som skal fortelle om hvordan han hacket seg frem til fast jobb i Telenor. Dagen avsluttes av den engasjerende André Lima, som vil snakke om hva vi kan forvente av avansert Malware i 2023.

Det er fortsatt noen ledige plasser igjen til Sikkerhetsfestivalen. Meld deg på her!

Tid og sted for Sikkerhetsfestivalen 2023

Sikkerhetsfestivalen 2023 arrangeres 28. august – 30. august på Lillehammer. Mandag starter festivalen med keynotes i plenum på Scandic Lillehammer Hotel. Tirsdag og onsdag er det parallelle spor i festivalområdet i Lillehammer sentrum.

Sikkerhetsfestivalens arrangører

ISF arrangererer Sikkerhetsfestivalen sammen med Lillehammer kommune, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NTNU, Den norske dataforening, Cloud Security Alliance, ISACA, Datatilsynet, Digitaliseringsdirektoratet (DigDir), NorSIS, NITO, Cyberforsvaret og Universitetet i Oslo, samt partnere som arrangerer Totalforsvarskonferansen (onsdag-torsdag) og Cybermaktkonferansen (fredag).