Årsmøte 28. november i Nettmøte [Digitalt] Ekstraordinært Landsmøte 2020

Terje Wold

arrangeres av Terje Wold og er en del av serien Årsmøter

Medlempris: Kun for delegater og særskilt inviterte Meld på

Protokoll fra ekstraordinært Landsmøte 2020
I henhold til vedtektene paragraf 3.10: Protokollen fra landsmøtet skal foreligge innen 14 dager. Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra utsendelsen, behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentarer anses godkjent. Protokoll er lagt ut 11. desember. Se Protokoll fra Dataforeningens ekstraordinære Landsmøte 2020

Ekstraordinært Landsmøte 2020
I henhold til Den norske dataforenings vedtekter skal Landsmøtet avholdes hvert år. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted senest 6 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

På det ekstraordinære Landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen.

I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett. Se Dataforeningens vedtekter.

Om gjennomføring av digitalt landsmøte

Link til ekstraordinært Landsmøte sendes ut 26. november.

Landsmøtesaker og -dokumenter:

Dokumenter, som oppdateres etter publisering, vil merkes. Ved vesentlige endringer vil det i tillegg sendes en melding til alle delegatene.

Sak 01 Dagsorden og saksliste
Sak 2 – Delegater og deltakere – oppdatert 27 november
Sak 03 Valg av referent og tellekorps – se dagsorden og saksliste
Sak 04 Sammendrag av strategi og handlingsplan for Dataforeningen (se endringslogg på forsiden)
Sak 04 Vedlegg veikart med mindre justering 18 nov.