Årsmøte 19. - 21. april i Trondheim Landsmøte 2024

arrangeres av Ingvild Berlin Kalleberg

I henhold til vedtektene skal protokoll fra landsmøte foreligge innen 14 dager. Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra utsendendelsen, behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentar anses som godkjent.

Tid: Lørdag 20 april klokken 1000-1200
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim

Agenda og saksdokumenter for landsmøte 2024

 1. Åpning, dagsorden og saksliste
 2. Valg av referent og tellekorps
 3. Delegater og deltakere
 4. Beretning for 2023
 5. Årsregnskap for 2023
 6. Revisjonsberetning for 2023
 7. Arbeidsprogram for 2024
 8. Rammebudsjett for 2024
 9. Valg av landsstyre
 10. Valg av ordfører og varaordfører
 11. Valg av valgkomite
 12. Valg av revisor
 13. Vedtektsendringer – ingen saker til behandling
 14. Tid og sted for neste landsmøte

Informasjon til deltakere på Landsmøte i Den norske dataforening.