Årsmøte 19. - 21. april i Trondheim Landsmøte 2024

arrangeres av Ingvild Berlin Kalleberg

Det innkalles til ordinært landsmøte i Den norske dataforening.

Landsmøtet er foreningens øverste beslutningsorgan. Ordinært landsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted minst 4 uker i forveien. Senest to uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer gjøres tilgjengelig for delegatene.

DND dekker kun kost og losji for de som har meldt seg innen fristen (frist utgått).

Tid: Fredag 19. april til søndag 21. april

Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim

Faglig innhold:
Fredag 19. april kl 13:30 – 18:00
Lørdag 20. april kl 12:30 – 17:00

Landsmøte:
Lørdag 20. april kl 09:40 – 11:30

Frivillig aktiviteter:
Søndag 21. april

Se program og praktisk informasjon her.

Nominer de du syns fortjener å vinne prisen «Årets ildsjel,» «Årets faggruppe,» og «Årets arrangement» her. 


Agenda og saksdokumenter for landsmøte 2024

 1. Åpning, dagsorden og saksliste
 2. Valg av referent og tellekorps
 3. Delegater og deltakere
 4. Beretning for 2023
 5. Årsregnskap for 2023
 6. Revisjonsberetning for 2023
 7. Arbeidsprogram for 2024
 8. Rammebudsjett for 2024
 9. Valg av landsstyre
 10. Valg av ordfører og varaordfører
 11. Valg av valgkomite
 12. Valg av revisor
 13. Vedtektsendringer – ingen saker til behandling
 14. Tid og sted for neste landsmøte

Informasjon til deltakere på Landsmøte i Den norske dataforening.