Jeg vil høre fra deg Hvilke saker skal foreningen løfte?

Fortell oss hvilke saker innenfor samfunn, digitaliseringspolitikk og forvaltning du vil Dataforeningen skal sette fokus på.

Jeg trenger dine innspill i forhold til foreningen og IT-politikk og samfunn.

Om du har mulighet til å dele med meg følgende så hadde jeg satt stor pris på det: Hva er de viktigste sakene innenfor samfunn, digitaliseringspolitikk og forvaltning du vil vi bør vurdere å sette fokus på eller jobbe videre med?

Vi som forening kan med hånden på hjertet si at vi ikke representerer særinteresser i form av bransjer, teknologier, politiske partier eller annet. Vi er den nøytrale og uavhengige stemmen, og taler først og fremst menneskenes sak i digitaliseringens tidsalder. Som fagpersoner har vi et ansvar for at debatten om digitaliseringen av Norge blir mer opplyst og faktabasert.

Om du har 5 minutter til å skrive ned de viktigste sakene, setter vi stor pris på det. Dette vil veilede vårt videre arbeid. Her vil det også være anledning for deg å engasjere deg. Du er selvfølgelig også velkommen til å ta kontakt direkte med meg.

  • Skriv ned kontaktinformasjon og eventuelt også hva du ønsker å bidra med:
  • Om du ønsker å bidra eller at jeg tar kontakt med deg.