Kandidater søkes til styret i DND Midt-Nord

Valgkomitéen inviterer medlemmene til å foreslå styrekandidater. Du kan gjerne foreslå deg selv eller andre, som du mener vil kunne gjøre en god jobb i styret for Den norske dataforening, Sør-Øst. Styret består av 1 leder, 9 medlemmer og 2 vararepresentanter.

Nytt styre skal velges på årsmøtet som holdes 31. mars.

Å sitte i styret i Den norske dataforening, distrikt Midt-Nord er en spennende og faglig utviklende oppgave, samtidig som det gir deg mange nye kontakter innenfor både IT-bransjen og næringslivet generelt.

Send forslag eller ta kontakt med en av oss i valgkomitéen hvis du har forslag til kandidater innen20. februar 2022.

Les mer om oss her: Distriktforeningen Midt-Nord

Med vennlig hilsen fra valgkomitéen:

Olaf Frøseth
Daglig leder, Dall Frøseth AS
olaf.froseth@icloud.com

Roar Aspli
roar.aspli@gmail.com