Helhetlig kodekonkurranse: Kodere er håndverkere – og samfunnsbyggere

I jakten på de beste programmererne ser juryen etter mer enn tekniske ferdigheter. Påvirkningskraften kodere har er stor. Ansvaret er tilsvarende stort. Les hva juryen tenker om hvilke andre ferdigheter som skal evalueres i Rosing Coding Challenge.

Den norske dataforening arrangerer denne våren en landsomfattende konkurranse hvor vi skal finne de beste programmererne. Denne konkurransen er unik ved at den ikke bare måler tekniske ferdigheter, men også vektlegger den utrolig viktige rollen koderne har som premissgivere for samfunnsutviklingen.

Pilot

Rosing Coding Challenge er et pilotprosjekt som gjennomføres av Dataforeningen i samarbeid med Bouvet, DNB, PatientSky, Sopra Steria og Storebrand. Den tekniske plattformen leveres av GrepS.

Ambisjonen er at dette skal bli et årlig arrangement. I årets konkurranse er det bare Java som er representert, men senere er intensjonen å arrangere konkurranser som ivaretar et bredere spekter av tekniske ferdigheter.

Kodere bygger landet

Men, og dette er viktig: forventningene til en programmerer i dag går langt utover tekniske ferdigheter i programmering.

Vi skriver på nettsiden til Rosing Awards at “programmererne bygger landet, bit for bit, kodelinje for kodelinje”.

Det er en realitet vi som jobber tett på digitaliseringen av Norge nesten tar som en selvfølge, men som ikke er like åpenbart for “folk flest”.

Kodere er ikke samlebåndsarbeidere som mekanisk produserer kode etter spesifikasjon. DevOps, trenden fra prosjekt til produkt, nedskaleringen av IT-drift, krav til sikkerhet og brukervennlighet har gjort koderne til en sentral del av forretningen.

«Forventningene til en programmerer i dag går langt utover tekniske ferdigheter i programmering.»

Simen Sommerfeldt og Christian Torp

De beste vet

De beste koderne forstår dette ansvaret, og tilegner seg derfor kunnskaper om sikkerhet, personvern, bærekraft, universell utforming og annet.

De beste koderne går i dialog med bestillerne hvis løsningen byr på etiske utfordringer.

De beste koderne samarbeider godt med folk fra forskjellige domener og med forskjellig teknisk forståelse, og tenker sammen med brukerne rundt hvordan løsningene best mulig møter behovene til virksomheten.

I tillegg til alt dette er de også gode håndverkere innen programmering og arkitektur.

Nettopp derfor skal konkurransen gjenspeile at en teknolog har – og skal ta – et mye mer helhetlig ansvar fremover.

Valgene du tar som koder påvirker folks liv og virksomheters suksess.

Evaluerer mange ferdigheter

For å løfte hedre koderne, og fremme disse verdiene, har vi utformet en konkurranse med oppgaver som belyser alle disse ferdighetene og holdningene.

I skrivende stund har nesten 150 kodere meldt seg på konkurransen via nettsiden Rosing Coding Awards. Påmeldingen stenger den 9. mars og fra 16. til 22. mars går en innledende kvalifiseringsrunde, hvor deltakerne skal løse fem oppgaver lagd av de fem partnerne.

Finaler og prisutdeling

De beste fra kvalifiseringen går videre til finaler som arrangeres ulike steder i landet den 21. april.

5. mai blir det prisutdeling og feiring i Oslo.

Nesten 150 deltakere er bra. Og vi vil gjerne ha enda flere. Føler du at verdiene vi formidler her gir gjenklang hos deg:

Meld deg på.

Håper å se deg der.

RCC-juryen, her representert ved Simen Sommerfeldt, CTO, Bouvet og Christian Torp, generalsekretær i Den norske dataforening, har forventninger til programmerere som går lenger enn det å skrive god kode.

«Valgene du tar som koder påvirker folks liv og virksomheters suksess»