Konferanse 20. mai i Oslo Ark 2019

Dataforeningens årlige arkitekturseminar setter fokus på hvilke nye muligheter vi får ved tilgang til kilde datavia API’er. Vi presenterer flere prosjekterfaringer og fremtidige muligheter.

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: 3.100,- Ordinær pris: 3.600,-

Meld deg på

Program:

09.00 Velkommen v/ Sopra Steria AS
09.05 Nordic Smart Goverment — David Norheim Idag jobber vi hardt for å redusere rapporteringsbyrden for næringslivet, og målet er «kun én gang». Men et nordisk samarbeidsprosjekt har et mer hårete mål — kun én gang er en gang for mye! Isteden for å rapportere data til det offentlige skal bedriftene tilby API-er. Foredraget vil gå gjennom hvilke trender og drivkrefter som gjør en slik visjon mulig, og hvilke enorme gevinster dette åpner for nordisk næringsliv.
10.00 «Vismas selvkjørende forretningssystem» – innspill til NSG roadmap 2020 — Jostein Håvaldsrud og Ulf Bjørnvold Ca 900.000 bedrifter i Norden benytter et Visma system daglig. Visma er derfor en tverrnordisk stakeholder til NSG. Vi vil gå gjennom utfordringene vi ser for virksomhetene på digitalisering og gi noen eksempler . Vi vil videre fokusere på områder, der vi ser store gevinster for å øke produktivitet og effektivitet. Vi vil til slutt dele vår visjon om det selvkjørende forretningssystemet, som bygger på et sett av forutsetninger for NSG»
10.30 Pause
10.55 Deling av data — Håkon Jendal Håkon vil presentere beste praksis på deling av data mellom virksomheter. Han vil komme inn på temaer som referansearkitektur, bruk av offentlig fellesfunksjonalitet og hvordan utnytte EIF modellen til å få gjort rett avklaringer til rett tid. Han vil også fortelle om konseptet «Livet er en strøm av hendelser».
11.30 Robo-revisor: Menneske møter maskin i revisjon — Lars Erlend Leganger, direktør, PwC Revisjon handler om risikobasert etterprøving av at virksomheter når sine mål, bruker midler på optimal måte, og får regnskapet til å stemme. Digitalisering og maskinlæring åpner opp stadig flere sider av revisjonsarbeidet for automatisering og forbedring med robotikk, mikrotjenester og kunstig intelligens. Vi deler våre erfaringer og resultater fra automatiseirng av revisjon-verdikjeden i PwC. Lars Erlend Leganger, Direktør, PwC Lars er spesialist på bruk – og hindring av misbruk – av statistiske modeller og maskinlæring i risikoprediksjon, kundeinnsikt, og intelligent automatisering. Siden 2014 har han bygget og validert maskinlæringsløsninger som skaper forretningsverdi fra data for et bredt spekter av klienter, fra kredittscoremodeller i startups til AI-drevet prosessforbedring i store veletablerte selskap. Lars leder PwC Norges Ansvarlig AI-satsning.
12.05 Lunsj
13.00 API’er i en hybrid verden — Bjørn Arild Bakken Hvordan forholder en offentlig etat seg til APIer? Både i samhandling med andre etater, APIer som er åpen for alle og ikke minst i en hybrid verden som flere og flere bedrifter og etater beveger seg mot. Der man prioriterer all nyutvikling av løsninger og infrastruktur i skyen og har et behov for å integrere med eksisterende lokale løsninger på en sikker og fornuftig måte. UDI har vært på en slik reise og her har vi en del erfaringer å dele.
13.35 Slik dukker studielånet ditt opp i nettbanken — Magnus Andersen I november fikk 15.000 S'banken-kunder tilbud om å se studielånet sitt i nettbanken. Dette er første gang studielånet vises i en nettbank. Kom å hør hvordan vi fikk på plass et saldoppslag med S'banken i løpet av tre måneder, hvilke erfaringer vi har gjort oss og hvilke mulighet er vi ser for oss fremover.
14.10 Pause
14.30 Om utfordringene med å utvikle og jobbe med åpne API’er — Erik Assum Ardoq har helt siden starten i 2013 hatt et API for brukerene av applikasjonen. I denne presentasjonen tar vi et dykk ned i hvilke fordeler dette har gitt Ardoq, men også utfordringer som man gjerne ikke treffer på f ør API’et har fått leve en stund.
14.55 Sparebank1, Åpne API-er og PSD2 — Magne Meldal Magne forteller om hvordan Sparebank 1 er forberedt på PSD2, gjennom å bruke den nye småbedriftsløsningen DRIV som eksempel og kort gjøre rede for arkitekturen de benytter der, og deretter komme inn på det forretningsmessige mulighetsrommet de ser med PSD2.
15.25 Oppsummering og videre arbeid fra "Mulighetsworkshop om datadeling på Software" — Katrine Skrede og Gorm Braavig Digital agenda har identifisert datadeling som en stor mulighet, og Difi har døpt 2019 til “datadelingens år”. Vi har et tillitssamfunn med gode muligheter til å få dette til. Men det er også en forutsetning for et vellykket digitalt skifte. Hvordan hadde Norge sett ut hvis data fløt fritt mellom siloene? Hvilke muligheter får man dersom man ikke bare kan, men må, bruke all tilgjengelig data for å forbedre en tjeneste? Bryt meninger og del ideer på tvers av industrier og disipliner.
15.55 Oppsummering og avslutning — Shiraz A. Bhaiji

Foredragsholdere:

Ark 2019 arrangeres av faggruppene Løsnings- og integrasjonsarkitektur og Virksomhetsarkitektur