Konferanse 20. mai i Oslo Ark 2019

Kjapp oppsummering – Dataforeningens årlige arkitekturseminar setter fokus på hvilke nye muligheter vi får ved tilgang til kilde data via API’er. Vi presentere flere prosjekt erfaringer og fremtidige muligheter.

Medlempris: Earlybird 6. mai: 2.600,- Ordinær pris: Earlybird 7. mai: 3100,-

Meld deg på

Program:

09.00 Velkommen v/ Sopra Steria AS
09.05 Nordic Smart Goverment — David Norheim Idag jobber vi hardt for å redusere rapporteringsbyrden for næringslivet, og målet er «kun én gang». Men et nordisk samarbeidsprosjekt har et mer hårete mål — kun én gang er en gang for mye! Isteden for å rapportere data til det offentlige skal bedriftene tilby API-er. Foredraget vil gå gjennom hvilke trender og drivkrefter som gjør en slik visjon mulig, og hvilke enorme gevinster dette åpner for nordisk næringsliv.
10.00 «Vismas «selvkjørende forretningssystem» – innspill til NSG roadmap 2020 — Jostein Håvaldsrud og Ulf Bjørnvold Ca 900.000 bedrifter i Norden benytter et Visma system daglig. Visma er derfor en tverrnordisk stakeholder til NSG. Vi vil gå gjennom utfordringene vi ser for virksomhetene på digitalisering og gi noen eksempler . Vi vil videre fokusere på områder, der vi ser store gevinster for å øke produktivitet og effektivitet. Vi vil til slutt dele vår visjon om det selvkjørende forretningssystemet, som bygger på et sett av forutsetninger for NSG»
10.30 TBA
10.55 Saldo fra Lånekassen i nettbanken din? Erfaringer fra utveksling av kontoinformasjon med Sbanken — Håkon Jendal
11.30 Robo-revisor: Menneske møter maskin i revisjon — Lars Erlend Leganger Revisjon handler om risikobasert etterprøving av at virksomheter når sine mål, bruker midler på optimal måte, og får regnskapet til å stemme. Digitalisering og maskinlæring åpner opp stadig flere sider av revisjonsarbeidet for automatisering og forbedring med robotikk, mikrotjenester og kunstig intelligens. Vi deler våre erfaringer og resultater fra automatiseirng av revisjon-verdikjeden i PwC. Lars Erlend Leganger, Direktør, PwC Lars er spesialist på bruk – og hindring av misbruk – av statistiske modeller og maskinlæring i risikoprediksjon, kundeinnsikt, og intelligent automatisering. Siden 2014 har han bygget og validert maskinlæringsløsninger som skaper forretningsverdi fra data for et bredt spekter av klienter, fra kredittscoremodeller i startups til AI-drevet prosessforbedring i store veletablerte selskap. Lars leder PwC Norges Ansvarlig AI-satsning.
12.05 Lunsj
12.45 TBA
13.55 Referansearkitekturer og DSOP - om hvordan Nav samhandler med andre offentlige og private virksomheter — Håkon Jendal
15.25 Oppsummering og videre arbeid fra "Mulighetsworkshop om datadeling på Software" — Gorm Braavig Digital agenda har identifisert datadeling som en stor mulighet, og Difi har døpt 2019 til “datadelingens år”. Vi har et tillitssamfunn med gode muligheter til å få dette til. Men det er også en forutsetning for et vellykket digitalt skifte. Hvordan hadde Norge sett ut hvis data fløt fritt mellom siloene? Hvilke muligheter får man dersom man ikke bare kan, men må, bruke all tilgjengelig data for å forbedre en tjeneste? Bryt meninger og del ideer på tvers av industrier og disipliner.

Foredragsholdere:

Ark 2019 arrangeres av faggruppene Løsnings- og integrasjonsarkitektur og Virksomhetsarkitektur