Frokostmøte 4. april i Oslo Arkitektrollen i Nav i møte med autonome team

De siste årene har Nav utmerket seg som en organisasjon som har endret måten de jobber med digitalisering på.

Steinar Skagemo

arrangeres av Steinar Skagemo og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Kr 300,- inkl mva for ikke-medlemmer Meld på

En hovedendring er overgangen fra store anskaffelser, til å ansette egne folk, og organisering i autonome team som produksjonssetter endringer i et høyt tempo.

Disse endringene har også påvirket rollene NAV-ansatte har i utviklingsarbeidet. Tidligere var mye av arbeidet knyttet til å sikre at de riktige kravene ble stilt til leverandørene, og å kontrollere at leverandørene leverte i tråd med kravene, men uten å være integrert i utviklingsarbeidet hos leverandøren.

I frokostmøtet får vi høre om denne endringsreisen og hvordan Nav gradvis har endret hvordan de jobber med arkitektur, på en måte som er tilpasset behovene som oppstår når utviklingen skjer i autonome team.

Frokostmøtet er basert på to foredrag som ble holdt på ARK 2021, og som var blant de som fikk best evaluering.

Program:

Smidig produktutvikling og arkitektur – fra styring til støtte — Petter Hafskjold, sjefarkitekt IT, NAV NAV har gått fra store prosjekter med eksterne utviklere til smidig produktutvikling med stor andel interne utviklere. Med denne endringen har også arkitektrollen endret seg. Jeg forteller om endringen i NAV og hvordan vi har endret måten vi jobber med arkitektur.
Byplanlegging av NAVs produktområder — Terje Heen, Utvikler og Håkon Røstad, Virksomhetsarkitekt, NAV NAV legger om fra prosjekter til produktutvikling, slik at utvikling organiseres i tverrfaglige produktteam. Det gjør vi for å skape bedre brukermøter ved at tjenestene rettes bedre mot brukers behov og utvikles raskere. Med smidig utvikling reduseres risiko og kostnad, og det tverrfaglige samarbeidet i team øker kvaliteten. Vi har over 100 utviklingsteam, og jobber med å organisere disse i produktområder. Vi forteller om hvorfor og hvordan vi gjør dette, og deler erfaringene med arbeidet.

Foredragsholdere: