Halvdagskonferanse 19. oktober i Oslo Service Management

Vi inviterer til halvdagsseminar om leverandørstyring av skytjenester og mulighetene kunstig intelligens kan gi for fagfeltet. Det kjøpes stadig flere skybaserte tjenester. Forretningsområdene ønsker flere applikasjoner. De kommer i et ukjent antall varianter, og langt fra alle styres gjennom IT-avdelingene. Hvordan kan man sikre god og smidig leverandørstyring, og hvilke er de nye mulighetene og utfordringene for IT og virksomheten?

Rolf Tamber

arrangeres av Rolf Tamber og resten av fagfolkene fra faggruppen Service Management

Medlempris: 0,- Ordinær pris: 500,- Meld på

Program:

08.30 Frokost og lett servering
09.00 Velkommen
09.10 En kundes utfordringer- Erfaringer med styring av skyleverandører — Jon Roy Johansen CEPI forbruker kun SaaS tjenester og har en stadig økende kompleksitet i sin infrastruktur. For å møte denne utfordringen har de endret sin styringsmodell fra det tradisjonelle kunde/leverandør-forholdet og over til tettere partnerskap, med økt samhandling, felles verktøy og mer smidig samhandling. Lær hvordan hvordan det påvirker avtalene som inngås, hvordan de gjør det i praksis og hvilke fordeler de har hentet ut så langt. Foredragsholderen er CEPIs Information Technology Manager, som har mange års erfaring på feltet.
09.50 Pause/ Mingling
10.10 Anskaffelse av skytjenester - med juristen i baklomma — Jostein Ramse Jostein tar for seg leverandørstyring i skyen: Utgangspunktet for hver avtale med skyleverandører må være standardisering. Hvilke standardavtaler kan benyttes og hva bør justeres. Bruk av standardavtaler contra bruk av leverandørenes avtalevilkår Hvilke fremgangsmåte bør velges ved anskaffelsen Obs-punkter i leverandørenes skyvilkår – hva kan man forhandle om. Exit-strategi og reduksjon av forhold som reduserer behovet for slik strategi Oppfølging av leverandøren og vilkårene. I hvilken utstrekning blir man GDPR compliant med skyleveranser
10.50 Pause
11.00 Kunstig Intelligens i Service Management — Rolf Frydenberg Kunstig intelligens er i vinden for tiden. "Alle" skal plutselig bruke KI, i alle sammenhenger. Men hvordan brukes det reelt sett i ITSM-sammenheng, og hva er det folk forventer fremover? Her ser vi lite på produkter, men tvert i mot på mulighetene til å gjøre ITSM enda bedre, både i dag og i tiden fremover. Vi vil dessuten ta for oss flere sider ved KI – ikke bare ChatGPT og tekstgenerering.
11.20 Avslutning

Foredragsholdere:

Arrangeres av faggruppen Service Management