Nettverksmøte 10. november i Oslo Teknologi i fremtidens byggebransje

Som mange andre bransjer, er bygg, anlegg og eiendomsbransjen under stor utvikling og digitalisering. Dette er et viktig fagområde for Norge og Dataforeningen ønsker å bidra til å knytte fagmiljøene tettere sammen.

arrangeres av David Aas Correia og Mehmet Naci Akkøk

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Gratis Meld på

Bygg, anlegg og eiendomsbransjen er under stor utvikling og digitalisering. Den norske dataforening ønsker å knytte fagmiljøene sammen slik at vi kan utvikle oss sammen i riktig retning. Dette er vårt første målrettede møte som vi ønsker at skal være en læringsarena for de ulike delene av bransjen. Det er også en satsing fra Dataforeningen for å skape interesse for vedvarende engasjement og deling mellom fagmiljøene fremover. Vi vil derfor informere om hvordan vi kan få til flere lignende aktiviteter i fremtiden.

Vi har invitert flere interessante foredragsholdere som vil fortelle om deres historie om hvordan teknologi kan skape muligheter og løse utfordringer. Blant temaene er hvilke prosjekter og teknologier som er mest aktuelle, hvilke muligheter og utfordringer som finnes, hvordan bransjen kan lykkes med digitalisering og om det er noen hindringer som kan true videre utvikling. Vi avslutter med åpen spørsmålsrunde til alle foredragsholderne hvor vi gjerne ønsker debatt og engasjement på tvers av rollene og fagmiljøene deres.

Program:

17.00 Registrering, kaffe og mingling
17.30 Velkommen — David Aas Correia
17.40 De digitale mulighetene i fremtidens byggebransje — Naomi Ichihara Røkkum Construction City Cluster er en næringsklynge som skaper innovative og bærekraftige løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. De over hundre klyngemedlemmene er alt fra lovende oppstartselskaper til etablerte bedrifter og akademia.

I dette foredraget får du innsikt i dagens og fremtidens teknologier, med sine muligheter og utfordringer. Spesifikt skal vi presentere noen av våre klyngeprosjekter der våre medlemmer samarbeider for å gjøre bransjen effektiv, grønn og attraktiv.
18.10 Kaffepause
18.30 Hvordan forbereder OsloMets Institutt for Bygg og Energiteknikk fremtidige bygningsingeniører på livet i et digitalisert AEC-samfunn? — Ernst Erik Hempel, Oslo MET Hva gjør OsloMet for å forberede studentene på Institutt BE på et liv i fremtidens digitaliserte AEC-fellesskap, hvilke verktøy er det som brukes, hvilke opplæringsprogrammer går studentene igjennom, og hvordan er BIM integrert i undervisningen fra starten av og gjennom hele studiet?

Vi vil også se på noen av de nyere innovative studentoppgavene, på både bachelor og master, som er skrevet om emnet på OsloMet.
18.45 Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen samarbeid mellom stat og kommune — Heidi Liv Tomren
Orientering om samordningsrådet for digitalisering av bygg, anleggs- og eiendomsnæringen — Frank Jaegtnes I disse to innleggene skal vi høre om KS og Samordningsrådet sin rolle i byggebransjen og hvordan teknologi kan være en samlende suksessfaktor
19.00 "Datadreven anleggsplass — Helga Margrete Bodahl Holmestad På anleggsplasser i Norge har det vist seg at anleggsmaskiner går på tomgang opp til 40 % av tiden. I prosjektet "Datadreven anleggsplass" har vi sett på hvordan vi kan bruke dataanalyse, maskinlæring og optimering til å optimalisere driften på anleggspalsser slik at denne tiden reduserers.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Skanska, Volvo, software selskapet Ditio og SINTEF.
19.15 Spørsmål til foredragsholdere
19.30 Avslutning

Foredragsholdere: