Konferanser og kurs med LIA God IT-arkitektur

Lær mer om nye verktøy og aktuelle problemstillinger på årets arkitekturkonferanse, og bli bedre kjent med faggruppen for Løsnings- og integrasjonsarkitektur!

God arkitektur er en forutsetning for effektive IT-tjenester og integrasjon mellom systemer. Kvaliteten, fleksibiliteten, skalerbarheten og holdbarheten i løsningene er avhengig av den underliggende arkitekturen. Dårlig arkitektur gir ikke bare kostbare og ineffektive løsninger, men også manglende integrasjonsmuligheter og langsiktige problemer. Dette er en av mange tekniske, juridiske og organisatoriske utfordringer faggruppen for Løsnings- og integrasjonsarkitektur belyser på ARK 2022.

Bli med på ARK 2022, Dataforeningens årlige arkitekturkonferanse!

Bilde av foredragsholder på ARK 2022
Sebastián Ramírez Montaño, Frode Preber Ettesvoll, Eirik Broen, Johannes Brodwall, Bjørn Arild Bakken, Christian Løverås og Helle Astrid Stedøy er blant foredragsholderne på ARK 2022.

Blant foredragsholderne finner vi Sebastián Ramírez Montaño, grunnlegger av FastAPI, Frode Preber Ettesvoll, CEO i Compose Software, Eirik Broen, fagsjef og løsningsarkitekt i Origo Oslo kommune, Johannes Brodwall, Principal Software Engineer i Sopra Steria, Bjørn Arild Bakken, Løsningsarkitekt i Sopra Steria og Christian Løverås, Head of APIs and Integrations i Vipps.

Kurs innen modeller og verktøy for arkitektur

Faggruppen arrangerer i tillegg to kurs innen modeller og verktøy for arkitektur denne høsten. Det ene kurset er IASA: Solutions Architecture med Paul Preiss som inngår i utdanning til IASA-sertifisering. Det andre er Introduction to Modern Architecture med «arkitekt-guru» Barry O´Reilly 21.-22. november samt nettverksmøte om Residuality Theory kl 17.00 22. november.

Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene

Steinar Skagemo, seniorrådgiver og forretningsutvikler i Brønnøysundregistrene, har jobbet tett på arkitekturfaget i flere år og står sentralt i planleggingen av konferansen.

– Nøkkelen til de store verdiene fra digitaliseringen av samfunnet er tilgjengeliggjøring av data fra ulike prosesser, men integrasjon mellom flere systemer er fortsatt sett på som en utfordrende og tidskrevende prosess. Konferansen ønsker derfor å vise frem vellykkede integrasjonsprosjekter til inspirasjon for andre.

Han forteller at IT-arkitekter spøker med at de alltid har riktig svar på alle spørsmål; «det kommer an på».

– Valg av arkitektur kommer an på en rekke omstendigheter, fra krav til sikkerhet til behandling av sanntidsdata. Vi ser allikevel at man kommer raskere i mål om man kjenner til velprøvde løsninger for de ulike scenariene, sier han.

En rolle i endring

Skagemo jobber selv med integrasjonsløsninger og har sett hvordan arkitekturfaget har endret seg de siste årene.

– Mitt inntrykk er at utviklere og arkitekter jobber tettere sammen i dag. Tidligere leverte arkitektene skisser med «bokser og piler» uten mye dialog med utviklerne, i dag jobber arkitektene tettere med den tekniske utviklingen av løsningene. Utviklerne driver i større grad arkitekturen.

Han peker på at arkitekturfaget spenner helt fra virksomhetsarkitektur og organisasjonsutvikling til løsnings- og integrasjonsløsninger.

– Mens fjorårets konferanse var preget av at vi løftet blikket og reflekterte over rollen til arkitekter og hva vi kan bidra med, er årets konferanse konsentrert om en veldig konkret problemstilling som mange strever med, sier han.

Henter verdensstjerne innen integrasjon

Skagemo forteller at integrasjonsfaget tradisjonelt har vært et tungt teknisk fag, men at man i dag har verktøy som gjør arbeidet mye enklere.

– Tidligere måtte man kunne mye teknologi for å hente ut verdier fra integrasjonsprosjekter, men i dag ser man at terskelen for integrasjon er senket. Jeg gleder meg derfor spesielt til foredraget av Sebastián Ramírez Montaño som forteller om FastAPI, en teknologi som gjør at selv folk med begrenset teknisk bakgrunn kan sette opp et API. Teknologien gjør ikke bare jobben til et API, men har i tillegg god dokumentasjon, gir feilmeldinger og er lett å validere og teste.

– En ting er å få maskiner til å snakke sammen, men det er alltid mennesker som setter det opp. Med få linjer kode får man i dag tilgang på alt man trenger for å sette opp et stabilt og sikkert API, sier han.

Integrasjon i helsesektoren

Eirik Broen, en av foredragsholderne og løsningsarkitekt i produktområde for helsedata i digitaliseringsetaten Origo i Oslo kommune, skal snakke om hvordan helsesektoren jobber med integrasjon.

– En av de største utfordringene for dataintegrasjon i helsesektor er mangelen på tydelige føringer og krav til standardisering, det gjelder både krav til sikkerhet, dokumentasjon og semantikk. Utfordringen forsterkes av at de nasjonale løsningene for samhandling heller ikke har tydelige føringer og god nok finansiering til å fullt ut understøtte behovet for utveksling av data i sektoren.

Eirik Broen, fagsjef Oslo Origo 

Han forteller at Oslo kommune jobber i tett samarbeid med HSØ for å finne pragmatiske løsninger for samhandling mellom ansatte i respektive helsetjenester.

– Vi forsøker å komme raskt til en løsning som kan fungere for våre virksomheter samtidig som vi arbeider med regionale og nasjonale partnere for å bidra til helhetlige løsninger som kan brukes til hele helsesektoren.

Broen skal snakke mer om samarbeidsprosjektet mellom Oslo kommune og HSØ på konferansen.

– Prosjektet har som mål å øke tilgjengelighet på dokumentinnsyn via Kjernejournal for leger og psykologer. Foredraget mitt på konferansen vil ta for seg utfordringer knyttet til lovverk, semantikk, teknologi og organisasjon som prosjektet har støtt på underveis, avslutter Broen.

Integrasjon i offentlig sektor

Shiraz Bhajii
Shiraz Bhaiji, leder faggruppen LIA i DND, jobber til daglig i Tietoevry. (foto: Paal Leveraas)

Shiraz Ali Bhaiji, sjefskonsulent i Tietoevry, har ledet faggruppen i flere år og har sett hvordan integrasjon blir stadig viktigere innen offentlig sektor.

– Jeg har jobbet med offentlig tjenestepensjon i over 10 år, og har nylig begynt i helsesektoren. Felles for områdene er at man prøver å automatisere prosesser på tvers av virksomheter ved bruk av integrasjoner. I begge tilfeller har man stor nytte av «nasjonale felleskomponenter».

– Jeg synes det viktigste med konferanser som ARK er at de gjør deg oppmerksom på nye muligheter og inspirerer deg til å løse ting på en ny måte, sier Bhaiji.

Mye arbeid bak konferansen

Skagemo forteller at faggruppen har jobbet mye med programmet til årets konferanse. Faggruppen arrangerer i tillegg ulike kurs og holder jevnlige frokostmøter for medlemmer.

– Faggruppen møtes og diskuterer ulike ideer og problemstillinger knyttet til arkitekturfaget. Gruppen består av dyktige folk som alltid har gode perspektiv på problemstillinger vi til stadighet står i. Det er en luksussituasjon at man kan ta opp problemstillinger og få forslag om bedre løsninger. Vi lærer nye ting av de som er ledende på området hele tiden.

Han forteller at det bak konferansen er mye arbeid, men at de er heldige som har ansatte i Dataforeningen som tar seg av alt det praktiske.

– Vi er privilegert som kan prioritere godt innhold og interessante foredragsholdere. Vi får alt det praktiske servert på et sølvfat. Jeg anbefaler alle som jobber med arkitektur og integrasjon til å engasjere seg i faggruppen. Dette er et veldig godt miljø for faglig utvikling og læring, avslutter han.

Fagstyret søker nye medlemmer

Nå søker fagstyret for Løsnings- og integrasjonsarkitektur flere medlemmer. Nysgjerrig? Les mer HER