Viktig foredrag under Frøya 2024: Slik innfører du automatisering av tester i en hektisk hverdag

Skatteetaten har fått det til, så hvorfor skal ikke flere aktører klare det samme?

Magnus Namork skal holde foredrag om testautomatisering under Frøya-konferansen i Trondheim i april. Han vil fortelle at det faktisk er mulig med etablering av automatiserte tester, selv om mange ansatte er fanget i tidsklemma.

Ønsker du kjappere tilbakemelding til utviklingsteamet, raskere leveranser, økt dekning av tester og hyppigere gjennomføring? Da er testautomatisering løsningen. Det mener i hvert fall Namork som til daglig jobber i Testify, der han startet i november i fjor. Han har en mastergrad i Elektronikk fra NTNU og lang erfaring fra store og komplekse verdikjeder, med implementering av automatiserte testprosesser i både offentlig og privat sektor.

Her kan du lese mer om Magnus Namork

Forankring er nøkkel

Namork mener det er to hovedårsaker til at en organisasjon nøler med innføring av testautomatisering:

1. Kostnader

2. Tid

Hvis man ikke ser en umiddelbar gevinst med innføring av testautomatisering i organisasjonen, er det enkelt for skeptiske ledere å konkludere med at prosjektet er bortkastet siden det ikke synes å fungere etter intensjonen fra starten.

– Det aller viktigste for å lykkes er forankring i organisasjonen, initielt i teamet rundt seg, og etter hvert i organisasjonen som helhet. Dette er en prosess som initiativtakerne kan gjøre til sin arbeidsmetodikk. De fleste jobber manuelt med testing, ambisjonen over tid må være automatisering. Blir det kun knyttet til ett enkelt prosjekt, har det lett for å dø som et eksperiment, en ‘one off’. Automatiseringen blir da vurdert på feil premisser. Derfor er det så viktig å implementere det som en del av arbeidsmetodikken for hele organisasjonen, mener han.

Tidsklemma er en utfordring

Terskler som kostnader og investering, gjør at dialogen med beslutningstakerne blir essensiell.

– Mange prosjekter skal gjennomføres på relativt kort tid. Derfor er ikke alltid manuell testing tilstrekkelig, fordi man ofte kun får testet det grunnleggende og knapt nok de aller viktigste, nye funksjonene. Ofte er det begrenset med tid satt av til kvalitetssikring og mer manuell testing kan være en utfordring å få til effektivt nok.

Det viktigste i prosessen med å automatisere er å gi eierskap til dem som skal bruke metodikken i det daglige, slik at de ser nytten i forhold til effektivisering over tid, selv om innføringen der og da spiser av arbeidsdagen.

– Mange team og organisasjoner har en travel hverdag, og det å investere i et testautomatiseringsopplegg på toppen av alle forefallende og operative oppgaver, er en stor utfordring. Enten får man det ikke til, eller så blir det halvhjertet slik at konklusjonen man sitter igjen med er at testautomatisering ikke fungerer eller er riktig for teamet eller organisasjonen, sier han.

Namork gjør alltid en analyse av stakeholdere og interessenter når han går inn i prosjektene.

– Hvem er interne, og hvem er eksterne ressurser? Å få det til krever definitivt samarbeid og er et arbeid som må fungere på tvers i teamet. Det beste er å ha med seg et par utviklere i prosessen, samt inkludere en teamleder og jobbe for at vedkommende skal forstå intensjonen. En testleders oppgave i en sånn setting vil ofte være å avmystifisere hvor vanskelig dette egentlig er. Klarer man ikke å selge inn budskapet til nøkkelpersoner som er ‘handson’ i arbeidsprosessene, vil man slite med å komme i mål, sier han.

Her finner du programmet til Testkonferansen som avholdes 24. april i Trondheim

Skatteetaten som case

Namork er opptatt av en helhetlig innføring og etablering av et eierskap i organisasjonen som går både i bredden og i dybden. Det fikk de sett virkningen av i Skatteetaten. I et utviklingsløp hvor man fulgte metodikken ble en stor del av de forretningskritiske aspektene dekket med testautomatiseringstester. Testene avdekket årsak fremfor symptomer.

– Det ble gode prosesser og stilt krav til at man skulle automatisere og gjøre ting skikkelig. Testing var også en del av organisasjonens målsettinger, som teamene ble målt på, og det ble satt av ressurser til gjennomføring. Dermed ble det også lettere å selge inn til andreteam og skape ‘best practice case’ som flere kunne lære av, sier han og fortsetter:

– Denne helhetlige tankegangen syntes å trigge noe i veldig mange team i etaten. Den ble løftet opp til et nivå hvor man så hvordan medarbeidere kan jobbe mer effektivt i sin arbeidshverdag, sier han og mener det alltid er viktig å fokusere på det som gir riktig avkastning i forhold til investering og testdekning av applikasjonen.

Vil du oppleve Magnus Namork live? Her kan du kjøpe billetter til Frøya-konferansen den 24. april (09.00-14.00)