Sterk kritikk mot valgkomitéen, men: Dramatikken uteble

Medlemmer langt fra Oslo dro inn til hovedstaden for å delta på del 2 av årsmøtet i DND Sør-Øst. Men tre innlegg som sterkt kritiserte valgkomitéens leder til tross: del 2 ble ikke preget av den samme dramatikken som del 1.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

Årsmøtet i DND Sør-Øst den 25. februar ble satt på pause etter at en gruppering ledet av Arve Føyen stilte et benkeforslag som krevde hele styrets og valgkomitéens avgang.

Nestleder Lars Kalfoss (sittende) og styreleder Roger Schäffer.
Nestleder Lars Kalfoss (sittende) og styreleder Roger Schäffer.

I går, 10. mars, fortsatte møtet under ledelse av nestleder Lars Kalfoss.

I tiden i mellom ble det gjort en juridisk utredning fra EY om hvorvidt vedtektene tillater et benkeforslag basert på fullmakter, og med så vidtrekkende konsekvenser.

Etter at utredningen ble publisert trakk Føyen og hans støttespillere benkeforslaget tilbake.

Valgkomitéens forslag til nytt styre ble dermed godkjent av årsmøtet.

Diktatur og demokrati

Men valget av valgkomité ble litt mer komplisert.

Da punktet ble lagt frem til behandling tok ildsjelen Johannes Brodwall ordet og ga uttrykk for sterke reaksjoner på hvordan valgkomitéens leder Geir Horn har sammenlignet «opprøret» i Sør-Øst med diktatoren Augusto Pinochets kupp i Chile.

Det ble også vist til uttalelser i innlegg i sosiale medier, særlig knyttet til innlegget fra Ragnvald Sannes.

Dervis Mansuroglu, som har gjort et stort arbeid for å bygge nettverk rundt java-miljøet, fulgte opp Brodwalls innlegg med en sterkt følelsesladet appell.

«Jeg har familie på grensen mellom Syria og Tyrkia, og vet godt hva en diktator er», sa Mansuroglu.

Dervis Mansuroglu. I forgrunnen Arve Føyen.
Dervis Mansuroglu. I forgrunnen Arve Føyen. Foto: Shiraz Bhajii.

Se også Shiraz Bhajiis post på LinkedIn om appellen.

Oppfordret til å trekke seg

Darija Sapozenkova-Hauge tok deretter ordet og oppfordret valgkomitéens leder til å trekke seg.

Geir Horn avviste oppfordringen, og ingen motkandidater ble introdusert.

Og med det er valgkomitéens forslag til styre og styrets forslag til valgkomité godkjent, og den uvanlige intense årsmøteserien i DND Sør-Øst avsluttet.

Det er ikke kjent om det er planlagt en sesong 2.

Vi legger ut et opptak av årsmøtet senere. (Opptaket vil ikke bli publisert.)

Oppvarming til årsmøte del II: Sittende medlemmer i DND SØ-styret rådslår i bakgrunnen.